Dudarittal a lúgos vörösiszap ellen

Környezetbarát talajjavítók, avagy DUDARIT-tal a lúgos vörösiszap ellen.

Hazai gazdaság szerkezete átalakulóban van, mely átalakulás egyik fő célja a hazai kis- és középvállalkozások teljesítményének, exportképességének növelése. A szerkezeti átalakítás feltétele a támogatási források átcsoportosítása és a gazdasági szereplők partnerségének az erősítése, az innovációs folyamatok biztosítása. A szereplők partnerségének egyik kiemelkedő példája az ÖKOPolisz Klaszter, amely tagjai versenyképes innovatív fejlesztésekkel dolgoznak a környezetért. A klaszter számos projekt keretében mutatta meg, hogy a gazdasági, az önkormányzati és a felsőoktatási szféra együttműködéséből milyen, a társadalom, a gazdaság és az állam számára is jelentős eredmények születhetnek.

A klaszter tagjai mindig is kiemelten kezelték a környezetvédelmet és számos területen indítottak el olyan K+F+I projekteket, amelyek közvetlenül járulhatnak hozzá környezetünk védelméhez. A környezetvédelem kiemelt területe a talajvédelem, főleg a dunántúli karsztos területeken. Ezért is indult egy lassan oldódó, pelletált, magas humusztartalmú, környezetbarát növénytrágya kifejlesztését célzó projekt, amelynek szereplői a DUSZÉN Kft., AGRO-HUM Kft. és a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete.

A DUSZÉN Kft. mint kisvállalkozás nem rendelkezik olyan anyagi erővel és szakmai bázissal, hogy a szükséges K+F+I lépéseket finanszírozza, illetve elvégezze. Az anyagi erőforrások megteremtésére a Baross Gábor program keretében elnyert KD_INTEG_07-DudarNPK azonosítójú és "Lassan oldódó, pelletált, magas humusztartalmú, környezetbarát növénytrágya kifejlesztése hulladék felhasználásával" című projekt biztosítja. A projekt célja egy hazai és nemzetközi szinten is új, a XXI. század mező-gazdasági igényeit kielégítő, magas humuszanyag tartalmú, ásványi tápanyagokat (N, P, K, mezo- és mikroelemeket) is kellő mennyiségben tartalmazó, tartós hatású, környezetkímélő, növénybarát trágya kifejlesztése. Mindez magában foglalja a trágya gyártási eljárásának kidolgozásához elvégzendő laboratóriumi kísérleteket, a kísérleti jellegű gyártást, a trágya egyes típusainak hatékonyságát vizsgáló tenyészedényes és szabadföldi növénykísérletek lefolytatását, s azok eredményei alapján a trágya, azaz a termékcsalád forgalomba hozatali engedélykérelmének összeállítását és benyújtását az FVM-hez.

A dudari DUSZÉN Kft. eredendően a Dudar térségében fellelhető barnaszén energetikai hasznosítású bányászatára alakult, azonban a fellelhető barnaszén hazai, európai és világviszonylatban is igen magas, több mint 60% huminsav tartalommal rendelkezik, ami lehetővé teszi a mezőgazdaságban, mint talajtermékenységet növelő anyag alkalmazását. A DUSZÉN Kft 1998 óta gyárt a dudari barnaszénből őrölt és osztályozott terméket, amit DUDARIT néven forgalmaz Magyarországon, Olaszországon, Szlovákiában és Ausztriába. A humuszanyagoknak, ezen belül a huminsavaknak, mint talajalkotóknak a fontos szerepét, számos tankönyv, szakkönyv és tanulmány leírja. Humusz nélkül terméketlennek, míg 3-4% humusztartalommal jó termékenységűnek mondható a talaj, mivel ennek bomlása biztosítja többek között a növények folyamatos nitrogén utánpótlását. A talaj használata során a humuszanyagok mennyisége folyamatosan csökken, ennek eredményeként csökken a nitrogénszolgáltató képesség, a kationadszorpciós képesség és ezzel a talaj környezetvédelmi pufferoló hatása is. A humuszanyagok a szervesanyagok lebomlásával, humifikációjával keletkeznek, a mezőgazdaságban a pótlásukat évszázadokon keresztül szervestrágyázással oldották meg. A magas huminsav tartalmú barnaszén, lignit és a hozzá hasonló szerves ásványok, mint talajjavító, termékenységfokozó anyagok felhasználása pár évtizedes múltra tekint vissza. A folyamatos K+F tevékenységeknek köszönhetően szélesedett a termékskála, egyre inkább felhasználás specifikus termékek jelentek meg. Ma már állatgyógyászati szerek, emberi és állati étrend kiegészítők is készülnek huminsav tartalommal. Ennek hazai kifejlesztője és forgalmazója az ORGANIT Kft.

A Dudarit hatékonyságának feltétele a lúgos feltárás, amely során egy erős lúggal (pl.: KOH-val) támadják meg a rendkívül magas huminsav tartalmú barnakőszenet. A lúgos kezelés eredményeként humátok képződnek, amelyek jól oldódnak vízben. A KOH (kálium-hidroxid) igen magas ára nem teszi versenyképessé a terméket. A know-how abban rejlik, hogy a KOH helyett egy olyan mellékterméket használnak, amely mintegy 4 éve egyre nagyobb mennyiségben keletkezik hazánkban. Ezt az anyagot 15-30%-os arányban a szénhez keverve elérhető a kívánt hatás, azaz a szénben levő humuszanyagok vízoldhatóvá válnak, s az anyag jellegéből adódóan növényi tápelemekkel komplex formában kiegészíthető. Az össz N-P-K tartalom elérheti a 20-25%-ot, ami 2-3 szorosa a jelenleg forgalomban levő hasonló termékekben találhatónak. Emellett harmonikus arányban tartalmaz mikroelemeket is.

A fejlesztés eredményeként létrejövő új termék természetes, növénybarát, környezetkímélő és tartós hatású. A DUDARIT, tehát a kontinensen egyedülállóan magas huminsav tartalommal rendelkező barnakőszén őrlemény csak lúgos kezelést követően fejti ki hatását. Korábban több kutatóintézet is vizsgálta, hogy az erősen lúgos kémhatású vörösiszappal keverve milyen hatást fejt ki. A tapasztalatok igen pozitívak voltak, amelyeket kutatási eredmények sora támasztott alá. A MAL Zrt-nél történt vörösiszap tározó gátszakadásakor azonnal felmerült kérdésként a DUDARIT használatának lehetősége. A laborkísérletek, majd a területi kísérletek igazolták, hogy a DUDARIT nedves körülmények között a 13-as pH-t rövid idő alatt 7,5-8-as pH-ra közömbösíti. A kémhatás tekintetében a 14-es pH az erősen lúgos, a 7-es pH a semleges, míg az 1-es pH az erősen savas kémhatást jelenti. Tekintettel arra - a Pannon Egyetem mérései ezt teljességgel igazolták -, hogy a kiömlött vörösiszap elsődleges veszélye és kárhatása a 13-as pH-jú kémhatása, így a DUDARIT alkalmas a lúgos hatás közömbösítésére, a veszély és kár enyhítésére.

A kárelhárítás egyik útja lehet, ha a kiömlött vörösiszapot visszafejtik, majd a talaj felszínét DUDARIT-tal megszórják. Nedves környezetben a DUDARIT néhány nap leforgása alatt semlegesíti a lúghatást, így szükségtelenné válik a talajcsere. Vizsgálatok során azt azonban tisztázni kell, hogy a talaj rendelkezik-e megfelelő tartalékokkal (pufferrel), amely biztosítja a biológiai talajalkotók visszaoltását. Az ÖKOPolisz Klaszter tagjai továbbiakban is foglalkoznak a problémával és innovatív eljárásokkal igyekeznek tenni a károk enyhítéséért, az ökológiai egyensúly visszaállításáért.

A weboldal dizájnját a Fényművek 2007 Bt. tervezte.